Afdal Sembunyi Sedekah Zahir Pemberian Zakat

Afdal Sembunyi Sedekah Zahir Pemberian Zakat

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Kalau kamu zahirkan sedekah itu (secara terang), maka yang demikian adalah baik (kerana menjadi contoh yang baik). Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah itu serta kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian daripada kesalahan kamu. Dan (ingatlah), Allah…

Rasulullah Contoh Terbaik Urus, Agihkan Zakat

Rasulullah Contoh Terbaik Urus, Agihkan Zakat

Rasullullah SAW menjadi contoh dan teladan terbaik dalam menguruskan pembahagian zakat, sekali gus menyerlahkan bagaimana Baginda memastikan zakat yang dikutip itu disalurkan kepada mustahiq atau orang yang berhak kepada harta zakat. Berbekalkan contoh dan teladan terbaik itu, amil dan petugas zakat perlu memastikan pengurusannya dilakukan dengan penuh bertanggungjawab dan amanah. Firman Allah SWT: “Sesungguhnya sedekah…